Sjponzore en Begunsigers

De Zjwamer Revu krieg fienansjele óngersjteuning van (in willekeurige volgorde): 

Provincie Limburg
Gemeente Roermond
Ton Tonnaerstichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Wilma op den Camp-Koelen en Thijs op den Camp 
Raod veur ’t Limburgs
Het Huis voor de Kunsten Limburg
Roermondse Stichting 1880
VSB Fonds